TR Solution
OFERTA:

Żywice epoksydowe utwardzane na gorąco

 

Żywice utwardzane na gorąco - kompozyty przemysłowe

Nazwa produktu Gęstość g/cm3 Lepkość (mPa.s) Czas życia kompozycji Temperatura Tg (°C) Proporcja mieszania (wagowo) Moduł elastyczności (MPa) Opis
EPOLAM 8056/8039
pobierz załącznik
1,10 400-450 4 h. 20 min. max 83 100 / 30 3100 Kompozycja epoksydowa utwardzana na gorąco. Długi czas życia, wysokie parametry mechaniczne.
EPOLAM 8005/8033
pobierz załącznik
1,10 400 12 h. 30 min. max. 86 100 / 35 3200 Kompozycja epoksydowa utwardzana na gorąco. Długi czas życia, wysokie parametry mechaniczne.
EPOLAM 8064 / 8011
pobierz załącznik
1,12 320 ok. 10 min max. 123 100 / 21 2600 Dwuskładnikowa kompozycja utwardzana na gorąco. Wysoka wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Wysoka odporność termiczna, szybki proces utwardzania.
EPOLAM 8064/8045
pobierz załącznik
1,19 550 85 h. max. 123 100 / 98 / 3 3100 Trójskładnikowa (przyspieszacz) kompozycja epoksydowa utwardzana na gorąco. Bardzo długi czas życia, wysokie parametry mechaniczne oraz termiczne.
EPOLAM 8064/2026
pobierz załącznik
1,10 700 550 max. 140 100 / 35 2600 Dwuskładnikowa kompozycja utwardzana na gorąco. Wysoka wytrzymałość na obciążenia dynamiczne. Wysoka odporność termiczna i długi czas życia.
EPOLAM 8018/8012
pobierz załącznik
1,10 350 250 min. max. 150 100 / 26 2500 Dwuskładnikowa kompozycja utwardzana na gorąco o niskiej lepkości i wysokiej wytrzymałości termicznej.
EPOLAM 8056/8045
pobierz załącznik
1,19 800 w 30oC 170 h. - 50 h. max. 155 100 / 90 / 0,5-2 3200 Trójskładnikowa (przyspieszacz) kompozycja epoksydowa utwardzana na gorąco. Bardzo długi czas życia, wysokie parametry mechaniczne oraz termiczne.
EPOLAM 8056/8046
pobierz załącznik
1,19 1500 50 h max. 180 100 / 95 / 0,5-2 3000 Trójskładnikowa (przyspieszacz) kompozycja epoksydowa utwardzana na gorąco. Bardzo długi czas życia, wysokie parametry mechaniczne oraz termiczne.
EPOLAM 8079/8045/
pobierz załącznik
1,20 200 > 48 h. max. 205 100 / 115 / 0,5-2 3050 Trójskładnikowa (przyspieszacz) kompozycja epoksydowa utwardzana na gorąco. Bardzo długi czas życia, wysokie parametry mechaniczne. Bardzo wysoka wytrzymałość termiczna. Niezwykle niska lepkość w temperaturze pokojowej.