TR Solution
OFERTA:

Poliuretany elastyczne

Elastyczne poliuretany odlewnicze

Nazwa produktu Kolor Gęstość g/cm3 Czas życia kompozycji Proporcja mieszania (wagowo) Wydłużenie (%) Temperatura pracy (°C) Twardość (Shore A) Opis
UR 5830 / 5803
pobierz załącznik
beżowy 1,35 20 min. 100 / 10 900 -40 ; +70 30 Poliuretan elastyczny o niskiej twardości i bardzo dobrej odporności chemicznej. Formy do odlewów gipsowych i betonowych.
UR 7802 / 3415
pobierz załącznik
bursztynowy 1,02 15 min. 100 / 100 650 -20 ; +80 45 Elastyczny poliuretan bez wypełniacza, łatwy do barwienia. Formy do betonu, elementy techniczne.
UR 58480 / 5803
pobierz załącznik
beżowy 1,31 20 min. 100 / 30 650 -40 ; +70 50 Poliuretan elastyczny o niskiej twardości . Wysoka odporność chemiczna. Formy do odlewów betonowych.
UR 3420
pobierz załącznik
jasny bursztyn 1,00 23 min. 100 / 40 950 -40 ; +80 50 Poliuretan elastyczny o niskiej gęstości i wysokiej wytrzymałości mechanicznej. Elastyczne elementy techniczne.
UR 7801 / 7855
pobierz załącznik
pomarańczowy 1,36 30 min. 100 / 50 1100 -40 ; +70 55 Poliuretan elastyczny o niskim skurczu. Zawiera wypełniacz. Dobra odporność chemiczna. Elastyczne formy w ceramice.
UR 3440
pobierz załącznik
jasny bursztyn 1,02 17 min. 100 / 50 1000 -40 ; +80 63 Poliuretan elastyczny o średniej gęstości. Wysoka odporność na ścieranie. Wysoka wytrzymałość mechaniczna. Formy, elementy techniczne.
UR 58630 / 5803
pobierz załącznik
ciemny szary 1,31 15-20 min. 100 / 35 670 -40 ; +70 63 Poliuretan elastyczny o średniej twardości i wysokiej odporności chemicznej. Formy do elementów betonowych.
UR 7801 / 7863
pobierz załącznik
różowy 1,34 20 min. 100 / 50 850 -40 ; +80 63 Poliuretan elastyczny do form w ceramice. Zawiera wypełniacz. Idealna jednorodność. Oba produkty bez nalepek niebezpieczeństwa.
UR 3435 / 3442
pobierz załącznik
jasny bursztyn 1,02 20 min. 100 / 80 850 -40 ; +80 65 Poliuretan elastyczny o niskiej lepkości i dobrych parametrach wytrzymałościowych. Elememty techniczne.
UR 58720 / 5805
pobierz załącznik
beżowy 1,25 15-20 min. 100 / 30 700 -20 ; +70 70 Poliuretan elastyczny o wysokiej twardości. Dobra odporność chemiczna. Formy w ceramice i do betonów.
UR 3546 / 3558
pobierz załącznik
jasny bursztyn 1,04 35 min. 100 / 26 600 -40 ; +80 75 Poliuretan elastyczny o wysokiej twardości. Odporny na ścieranie. Duża wytrzymałość mechaniczna. Elementy techniczne, formy.
UR 3450
pobierz załącznik
czarny 1,08 20 min. 100 / 35 620 -40 ; +80 80 Poliuretan elastyczny o wysokiej twardości. Odporny na ścieranie. Duża wytrzymałość mechaniczna. Elementy techniczne.
UR 3460 / 3450
pobierz załącznik
czarny 1,09 20 min. 100 / 40 810 -40 ; +80 85 Poliuretan elastyczny o wysokiej twardości. Odporny na ścieranie. Duża wytrzymałość mechaniczna. Elementy techniczne.
UR 5895 / 5803
pobierz załącznik
niebieski 1,18 13 min. 100 / 70 400 -40 ; +70 85 Poliuretan elastyczny o wysokiej twardości. Formy do betonu.
UR 3468
pobierz załącznik
ciemny bursztyn 1,09 15 min 100 / 25 900 -40 ; +80 88 Poliuretan elastyczny o wysokiej twardości. Bardzo odporny na ścieranie. Duża wytrzymałość mechaniczna. Elementy techniczne, formy.
UR 3558
pobierz załącznik
jasny bursztyn 1,04 25 min 100 / 42 460 -40 ; +80 95 Poliuretan elastyczny o bardzo wysokiej twardości. Bardzo odporny na ścieranie. Duża wytrzymałość mechaniczna. Elementy techniczne, formy.
UR 5895 / 5805
pobierz załącznik
niebieski 1,25 6 min 100 / 55 400 -40 ; +70 95 Poliuretan elastyczny o bardzo wysokiej twardości. Formy, elementy techniczne.