TR Solution
OFERTA:

Pasty do laminowania

 

Pasty do laminowania ręcznego

Nazwa produktu Kolor Gęstość g/cm3 Lepkość (mPa.s) Czas życia kompozycji Temperatura Tg (°C) Proporcja mieszania (wagowo) Moduł elastyczności (MPa) Czas do rozformowania Opis
EPOPAST 402 / 401
pobierz załącznik
jasny zielony 0,76 pasta 1 h 40 min. 60 100 / 14 4600 12 h Pasta zawierająca włókna szklane. Bardzo niska gęstość. Mały skurcz. Struktury wzmacniające form i modeli.
EPOPAST 402 / 400
pobierz załącznik
jasny zielony 0,76 pasta 2 h 70 100 / 14 4400 24 h Pasta zawierająca włókna szklane. Niska gęstość, niski skurcz. Struktury wzmacniające form i modeli.
EPOPAST 400 / 401
pobierz załącznik
zielony 0,91 pasta 1 h 40 min 60 100 / 14 4600 12 h Pasta zawierająca włókna szklane. Niska gęstość, niski skurcz. Bardzo dobra stabilność wymiarowa.Struktury wzmacniające form i modeli.
EPOPAST 400 / 400
pobierz załącznik
zielony 0,91 pasta 2 h 70 100 / 14 4400 24 h Pasta zawierająca włókna szklane. Niska gęstość, niski skurcz. Bardzo dobra stabilność wymiarowa.Struktury wzmacniające form i modeli.
EPOPAST 206
pobierz załącznik
niebieski 0,92 pasta 1 h 25 min. 125 100 / 12 3300 24 h Pasta zawierająca włókna szklane. Niska gęstość, niski skurcz,wysoka odporność termiczna. Struktury wzmacniające form .