TR Solution
OFERTA:

Narzędziowe żywice do laminowania ręcznego

 

Żywice do laminowania ręcznego - formy

Nazwa produktu Gęstość (kg/dm3) Lepkość (mPa.s) Czas życia kompozycji Temperatura Tg (°C) Proporcja mieszania (wagowo) Moduł elastyczności (MPa) Czas do rozformowania Opis
EPOLAM 2001
pobierz załącznik
1,05 1200 50 min 54 100 / 20 2200 20 h Wielofunkcyjna żywica. Formy, modele, laminaty
EPOLAM 2001 / RZ 30273
pobierz załącznik
1,12 1200 25 min 60 100 / 25 3000 20 h Impregnacja mokrych powierzchni. Laminowanie w niskich temperaturach i w warunkach wysokiej wilgotności (również pod wodą)
EPOLAM 2002
pobierz załącznik
1,17 950 55 min 65 100 / 12 2700 16 h Żywica wielofunkcyjna. Negatywy, modele, betony żywiczne.
EPOLAM 2050
pobierz załącznik
1,12 1900 80 min 125 100 / 32 3300 24 - 36 h Żywica wielofunkcyjna. Formy pracujące w warunkach wysokich temperatur (termoformowanie, kompozyty)
EPOLAM 2025
pobierz załącznik
1,12 1300 60 min 135 100 / 28 3200 24 h Żywica wielofunkcyjna. Formy pracujące w warunkach wysokich temperatur (termoformowanie, kompozyty)
EPOLAM 2010/2025
pobierz załącznik
1,10 1800 80 min. 160 100 / 24 3000 24 h Żywica narzędziowa wielofunkcyjna. Formy pracujące w wysokich temperaturach.
EPOLAM 2080
pobierz załącznik
1,12 2200 135 min 190 100 / 41 2800 48 h Żywica wielofunkcyjna. Formy pracujące w bardzo wysokich temperaturach (termoformowanie, prepregi)